3, 2, 1... START!

Wizytą w Wilnie rozpoczynamy realizację projektu "Deus Ex Machina".

Na podstawie tekstu „ONY” Marty Guśniowskiej, razem z Wileńskim Teatrem Kameralnym przygotujemy interaktywny spektakl, który następnie pokażemy w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie oraz Białymstoku.

Trzymajcie za nas kciuki! 

Ekipa BTL-u (od lewej): Ryszard Doliński, Jacek Malinowski, Marta Guśniowska, Michał Jarmoszuk i Łucja Grzeszczyk, fot. Julita Stepaniuk