"DEUS EX MACHINA" oficjalnie rozpoczęty!

Wizytą w Kamerinis Teatras oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "DEUS EX MACHINA" w Wilnie. Efekty naszej współpracy poznacie jesienią.

A już teraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć Ingi Ladygienė z pierwszych prób czytanych dramatu "Ony" Marty Guśniowskiej, które odbyły się pod koniec czerwca.

Próba czytana w Vilniaus Kamerinis Teatras (26 - 30 czerwca 2017 r.), fot. Inga Ladygienė

 Próba czytana. Aktorzy (od lewej): Ryszard Doliński, Łucja Grzeszczyk, Michał Jarmoszuk, Žaneta Gudaitienė, Paulius Valaskevičius i Tadas Gudaitis, fot. Inga Ladygienė

Łucja Grzeszczyk (aktorka), fot. Inga Ladygienė

Ryszard Doliński (aktor) i Giedrė Brazytė (scenograf), fot. Inga Ladygienė

Próba czytana. Aktorzy (od lewej): Ryszard Doliński, Łucja Grzeszczyk i Michał Jarmoszuk, fot. Inga Ladygienė

Próba czytana. Zespół "DEUSA" (od lewej): Marta Guśniowska (dramaturg), Jacek Malinowski (reżyser), Antanas Jasenka (kompozytor), Giedrė Brazytė (scenograf), fot. Inga Ladygienė

Zespół "DEUSA": Marta Guśniowska (dramaturg) i Agnė Sunklodaitė (reżyser), fot. Inga Ladygienė 

Zespół "DEUSA" (od lewej): Marta Guśniowska (dramaturg), Michał Jarmoszuk (aktor), Łucja Grzeszczyk (aktorka), fot. Inga Ladygienė

Jacek Malinowski (reżyser) i Giedrė Brazytė (scenograf), fot. Inga Ladygienė

Ryszard Doliński (aktor), fot. Inga Ladygienė

Ryszard Doliński (aktor), fot. Inga Ladygienė