Konkurs

Chcesz wygrać jedną z trzech gier planszowych „Podróż Onego”? Weź udział w naszym konkursie!Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie: W których trzech litewskich miastach będzie prezentowany teraz spektakl „Ony”?

Laureatami konkursu zostaną 3 pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, a w treści e-maila przesłanego na: konkurs@btl.bialystok.pl, podadzą swoje: imię i nazwisko, a jako temat wiadomości wpiszą: Konkurs.

Podpowiedzi szukajcie na naszej stronie ;)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu ↓↓↓REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok NIP: 5420000328, www.btl.bialystok.pl, konkurs@btl.bialystok.pl
2. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają własny adres e-mail. Warunkiem udziału jest odpowiedź na zawarte w Konkursie pytanie. Odpowiedź na pytanie oraz pełne dane – imię i nazwisko (w treści e-maila) należy wysłać na adres: konkurs@btl.bialystok.pl z tematem: Konkurs.
Laureatami konkursu zostaną 3 pierwsze osoby, które odpowiedziały na pytanie, w treści e-maila przesłanego na: konkurs@btl.bialystok.pl, podały swoje: imię i nazwisko, a jako temat wiadomości wpisały: Konkurs.

Pytanie:
1) W których trzech litewskich miastach będzie prezentowany teraz spektakl „Ony”?
Wystarczy udzielić prawidłowej odpowiedzi, a w treści e-maila podać także swoje imię i nazwisko.

II. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od 8 listopada 2017 r. od godz. 10.00 aż do wyczerpania puli 3 gier planszowych „Podróż Onego” nie później niż do 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba posiadać własny adres e-mail.
2. Należy udzielić odpowiedzi (nie są dozwolone wulgaryzmy) na pytanie konkursowe na adres: konkurs@btl.bialystok.pl (temat: Konkurs).
3. W treści e-maila należy obowiązkowo podać swoje pełne imię i nazwisko, a jako temat wiadomości wpisać słowo: Konkurs.
4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5. Nagrody nie są wysyłane, należy je odebrać osobiście w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku.

IV. Nagrody
1. Nagrody: 3 gry planszowe „Podróż Onego”.
2. Nagrodę zdobędą 3 osoby, które prawidłowo odpowiedzą na konkursowe pytanie jako pierwsi uczestnicy Konkursu.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureata. Informacja zostanie rozesłana do 10 listopada 2017 r., do godz. 15.00.
4. Nagrody należy odebrać w Białymstoku w terminie od 13 do 15 listopada w Sekretariacie Białostockiego Teatru Lalek w godz. 8.00-15.00.
5. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.

V. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt: konkurs@btl.bialystok.pl.

Polityka prywatności
Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane dotyczące jego uczestników zostaną usunięte.