DZIAŁANIA EDUKACYJNE | EDUKACINĖS DIRBTUVĖLĖS

warsztaty edukacyjne - DEUS EX MACHINA

„Deux Ex Machina” to projekt skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W ramach projektu zrealizujemy cykl działań edukacyjnych, składający się z dwóch części: warsztatów plastycznych oraz gier i zabaw edukacyjnych. Wszystkie działania odnoszą się do spektaklu „Ony” autorstwa cenionej dramaturg Marty Guśniowskiej.

Uczestnicy warsztatów plastycznych będą mogli m.in. stworzyć własną lalkę przy użyciu elementów wydrukowanych w technologii 3D. Podczas gier i zabaw edukacyjnych ułożą zaś wielkoformatowe puzzle oraz zagrają w specjalnie w tym celu wydrukowaną ogromną grę planszową. Ponadto każdy z uczestników działań edukacyjnych otrzyma od nas upominek w postaci gry, aby kontynuować podróż po mapie wyobraźni także we własnym domu.

Celem projektu „Deux Ex Machina” jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej sztuki teatralnej i teatru lalek, promocja polsko-litewskiej współpracy oraz aktywizacja społeczeństwa do większego uczestnictwa w kulturze. Jednak najważniejszym celem proponowanych przez nas działań edukacyjnych będzie wyśmienita wspólna zabawa w rodzinnym gronie.

„Deux Ex Machina” – projektas skirtas vaikams ir suaugusiems. Projekto metu vyks edukaciniai užsiėmimai, kuriuos sudaro dvi dalys: kūrybinės dirbtuvės ir edukaciniai žaidimai. Visi užsiėmimai susieti su dramaturgės Martos Guśniowskos spektakliu „Jijis”

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai kurs lėles panaudodami elementus spausdintus 3D technologija. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai dėlios didelio formato delionę ir žais didelio formato stalo žaidimą. Taip pat, kiekvienas edukacinių užsiėmimų dalyvis gaus dovanų stalo žaidimą, kad vaizduotės kelionę galėtų toliau pratęsti savo namuose. 

„Deux Ex Machina” projekto tikslas – populiarinti žinias apie Lenkijos teatro meną ir lėlių teatrą, skatinti Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą ir sutelkti visuomenę aktyviau dalyvauti kultūros procesuose. Tačiau svarbiausias mūsų edukacinių užsiėmimų tikslas – smagus laiko praleidimas kartu su šeima.


"Deux Ex Machina" is a project dedicated for  both children and adults. Within the framework of the project we will realize a series of educational activities, consisting of two parts: art workshops and educational games. All activities refer to the performance "Ony" by the highly acclaimed playwright Marta Guśniowska.

The participants of  the art workshops will be able, among others, to create their own puppet using elements printed in 3D technology. During the educational games, they will arrange large format puzzles and will play a specially printed huge board game. In addition, each participant of the educational activities will receive, as gift, a game to continue the journey of imagination in their own homes.

The aim of the "Deux Ex Machina" project is to popularize the knowledge about Polish theatrical art and puppet theater, promote Polish-Lithuanian cooperation, and mobilize society for greater participation in culture. However, the most important goal of the educational activities proposed by us will be a great family fun.