KONTAKT | KONTAKTAI

ORGANIZATOR | ORGANIZATORIUS:

Białostocki Teatr Lalek / Bialystok Puppet Theatre
ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, woj. podlaskie, Polska
e-mail: teatr@btl.bialystok.pl
tel.: + 48 85 742 50 31
fax: + 48 85 742 86 31

DYREKTOR:
Jacek Malinowski - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Białostockiego Teatru Lalek
e-mail: dyrektor@btl.bialystok.pl

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Karolina Justyna Kumpiałowska - Kierownik Zespołu Aktorskiego
e-mail: kkumpialowska@btl.bialystok.pl

PR & PROMOCJA:
Julita Stepaniuk - Specjalista ds. Organizacyjno-Marketingowych
e-mail: jstepaniuk@btl.bialystok.pl