TWÓRCY SPEKTAKLU | SPEKTAKLIO KŪRĖJAI

Twórcy spektaklu "Ony" (od lewej): Marta Guśniowska (dramaturg), Agnė Sunklodaitė (reżyser), Jacek Malinowski (reżyser), Giedrė Brazytė (scenograf) i Antanas Jasenka (kompozytor)
Marta Guśniowska (Polska) - dramaturg, prawdopodobnie najczęściej wystawiana polska autorka sztuk dla dzieci (do tej pory doczekała się ponad 50 realizacji scenicznych swych tekstów, także za granicą). Wielokrotna laureatka konkursów i wyróżnień. Odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Agnė Sunklodaitė (Litwa) - reżyserka, absolwentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Autorka sztuk i adaptacji tekstów, wierszy, kompozytorka. Wyreżyserowała ponad 20 spektakli dla dzieci i dorosłych na Litwie i za granicą. W latach 1997-2014 pracowała w Wileńskim Teatrze Kaistuoliu. Od 2014 r. dyrektor artystyczny Teatru "Labaiteatras".

Jacek Malinowski (Polska) - reżyser i scenarzysta, profesor zwyczajny na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT w Białymstoku. Od 2005 r. czynny zawodowo jako reżyser; pracował w wielu teatrach w kraju i za granicą (Węgry, Słowacja, Litwa), w których zrealizował ponad 50 premier. Od 2012 r. dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek.

Giedrė Brazytė (Litwa) - scenograf. Absolwentka Wydziału Malarstwa Monumentalnego i Scenografii Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2010 r. pracuje jako docent na ASP w Wilnie, prowadząc zajęcia ze studentami scenografii. Od 1999 r. współpracuje z teatrami dramatycznymi, muzycznymi i lalkowymi na Litwie, Słowacji i w Polsce. Stworzyła scenografię do około 50 spektakli na Litwie i za granicą, za które wielokrotnie była nagradzana (m.in. laureatka nagrody "Fortune") W 2015 r. została uznana za najlepszego scenografa i twórcę lalek podczas "35. WARSZAWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH" w kategorii "Małe WST". Brazytė współpracuje z uznanymi reżyserami z Litwy (Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas) i Polski (Jackiem Malinowskim, Ewą Piotrowską). Jej prace scenograficzne były trzykrotnie prezentowane na Międzynarodowej Wystawie Scenografii Praskie Quadriennale.

Antanas Jasenka (Litwa) - jeden z najbardziej interesujących kompozytorów i artystów dźwięku współczesnej sceny europejskiej. Absolwent Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru; docent na Wydziale Nauk Społecznych, Sztuki i Przedmiotów Humanistycznych na Uniwersytecie Technicznym w Kownie (Litwa). Dotychczas skomponował muzykę do ponad 80 spektakli, pracując z teatrami z Litwy, Polski, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Łotwy i Grecji. Współpracuje z uznanymi reżyserami z Litwy (Oskaras Koršunovas, Eimuntas Nekrošius i Yana Ross) i Polski (Jacek Malinowski, Ewa Piotrowska). W 2015 r. został uznany za najlepszego kompozytora "35. WARSZAWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH". Utwory Jasenki są dostępne na platformie SoundCloud. Więcej informacji na temat jego twórczości można przeczytać TUTAJ.


Marta Guśniowska (Lenkija) – dramaturgė, dažniausiai pristatoma kaip pjesių vaikams autorė (pagal jos tekstus sukurta daugiau nei 50 spektaklių Lenkijoje ir už jos ribų). Marta už savo kūrybą yra įvertinta įvairiuose konkursuose ir pelnusi daugybę apdovanojimų, vienas iš jų, tai – bronzos medalis „Už nuopelnus kultūrai – Gloria Artis”.

Agnė Sunklodaitė (Lietuva) – režisierė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė. Pjesių ir inscenizacijų autorė, poetė, kompozitorė. Sukūrusi virš 20 spektaklių vaikams ir suaugusiems Lietuvoje ir užsienyje. 1997-2014 m. dirbo Vilniaus „Keistuolių” teatre. Nuo 2014 m. „Labaiteatras” meno vadovė.

Jacekas Malinowskis (Lenkija) – režisierius, scenaristas, Teatro akademijos filialo Balstogėje, lėlių meistriškumo skyriaus dėstytojas. Nuo 2005 m. kuria spektaklius daugelyje teatrų Lenkijoje ir užsienyje (Vengrija, Slovakija, Lietuva). Yra sukūręs virš 50 spektaklių. Nuo 2012 m. dirba Balstogės lėlių teatro direktoriumi ir meno vadovu.

Giedrė Brazytė (Lietuva) – scenografė. Vilniaus dailės akademijos, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros absolventė, nuo 2010 m. šioje katedroje dirba docente su scenografijos specialybės studentais. Nuo 1999 m. dramos, muzikiniame ir lėlių teatruose Lietuvoje ir užsienyje yra sukūrusi apie 50 spektaklių už kuriuos pelnusi apdovanojimų („Fortūnos” prizai bei festivalyje „35. WARSZAWSKIE SPOTKAŃIE TEATRALNE” buvo įvertinta kaip geriausia lėlių dailininkė, teatro mažų formų kategorijoje už spektaklio „Berniukas ir laimė” lėles.) G. Brazytė dirbo su žinomais Lietuvos režisieriais: Jonu Vaitkum, Oskaru Koršunovu, bei Lenkijos režisieriais – Jaceku Malinowskiu, Ewa Piotrowska. Menininkės darbai ne kartą yra dalyvavę Tarptautinėje Prahos kvadrienalės parodoje.

Antanas Jasenka (Lietuva) – vienas įdomiausių Europos šiuolaikinės scenos kompozitorių ir garso menininkų. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas. Dirba docentu Kauno technologijų universitete, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Muzikos technologijų katedroje. Šiai dienai yra sukūręs muzikos daugiau kaip 80-čiai spektaklių, bendradarbiauja su  Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos ir Graikijos teatrais. Dirba kartu su žymiausiais Lietuvos režisieriais: Oskaru Koršunovu, Eimuntu Nekrošium ir Yana Ross bei Lenkijos režisieriais – Jaceku Malinowskiu, Ewa Piotrowska. 2015 m. festivalyje „35. WARSZAWSKIE SPOTKAŃIE TEATRALNE” buvo įvertintas kaip geriausias kompozitorius, teatro mažų formų kategorijoje už spektaklio „Berniukas ir laimė” muziką. A. Jasenkos muzikos galima paklausyti SoundCloud internetiniame puslapyje. Daugiau infomacijos apie kūrėją galite rasti ČIA.


Marta Guśniowska (Poland) – playwright, Polish author for children, at present creating probably most popular and most often staged dramas (until now, she has had more than 50 premieres of her texts, also abroad). Numerous laureate of awards and distinctions. Awarded with “Gloria Artis” Bronze Medal. 

Agnė Sunklodaitė (Lithuania) – director, graduate from the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Author of dramas and adaptations, poems, composer. She directed more than 20 performances for children and adults in Lithuania and abroad. In the years 1997-2014, she worked in Kaistuoliu Vilnius Theatre. Since 2014, the artistic director of "Labaiteatras" Theatre.

Jacek Malinowski (Poland) – director and screenwriter, professor of the Puppet Theatre Art Department of Theatre Academy in Bialystok. Since 2005, an active director; he worked in many theatres in Poland and abroad (Hungary, Slovakia), where he realized more than 40 premieres. Since 2012, the artistic and administrative director of Bialystok Puppet Theatre.

Giedrė Brazytė (Lithuania) – scenographer, graphic designer, graduate from Academy of Fine Arts in Vilnius. She co-works with drama and puppet theatres in Lithuania, Slovakia and Poland. She created scenographies to more than 50 performances, for which she was often awarded. Her works were presented three times during Prague Quadrennial of Performance Design and Space.

Antanas Jasenka (Lithuania) – one of the most interesting composers and sound artists of the contemporary stage in Lithuania. Graduate from Lithuanian Academy of Music and Theatre. He composed music to more than 80 performances, for which he was often awarded.